Stavanger Mannskor er en videreføring av Næringsforeningens Mannskor og tidligere Stavanger Handelsstands Sangforening som ble stiftet i 1896. Hensikten den gang var å lære å synge sanger som "lettede Sindet". Etter flere avbrudd ble dagens kor dannet i 1920.
 
Formålet var fra starten av "å utdanne medlemmene i korsang, fremme mannssangen, kameratskapet og en kollegial ånd".
 
Koret synger vanligvis à capella, det vil si uten akkompagnement. 
 
Koret kan bestilles for mindre og større anledninger.