Korets historie

I forbindelse med korets 80-årsjubileum, skrev Johs Thorsen en historisk oversikt, som du kan laste ned  som Word-dokument her nedenfor: 

 

 

 

 

 

"... I en mappe med utklipp fra aviser og konsert programmer som Harald Wiksøe, en av stifterne av Sangforeningen forærte foreningen i 1926 har han skrevet:

"-med haap om at foreningen alltid vil besidde mænd som vokter dens historie"

 

Jeg deler inderlig Wiksøe’s ønske og har gjort et lite forsøk.

Stavanger i oktober 2000

Johs. Thorsen"